SHARE

WE’RE HIRING

PERMANENT STAFF POSITIONS

PROGRAM COORDINATOR

Location: Thailand

Report To: National Director

Application Deadline: Reviewed on an incoming rolling basis

มูลนิธิหนึ่งพันหมู่บ้านเป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนในท้องที่ในประเทศไทย พร้อมมอบอำนาจให้การสนับสนุนของเด็กผู้หญิงและสตรีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง, การละเมิดและการแสวงหาประโยชน์

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและมีพลังในการประสานงานด้านการศึกษาและโครงการองค์กรของเราในภาคเหนือและภาค ผู้ประสานงานจะใช้โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพ, ทุนการศึกษาและโครงการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประสานงานโครงการจะสนับสนุนผู้นำชุมชนและการตรวจสอบกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งกำกับดูแลงบประมาณและแผนงาน ผู้ประสานงานโครงการจะได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในระดับชาติกับสมาชิกในทีมและเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานโครงการรวมถึง :

• ประสานงานกับโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่นในการสมัครทุนการศึกษานักเรียนและการคัดเลือก
• ดำเนินการอบรม / กิจกรรมเพื่อสร้างความสามารถของทุนการศึกษานักเรียน
• จัดการประชุมนักเรียน
• ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและโรงเรียนเพื่อสร้างโครงการขององค์กรท้องถิ่น และประเมินผลโครงการและการแสดงผลของนักเรียนบ่อยครั้ง
• สร้างเครือข่ายในหมู่ชาวบ้านและผู้ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
• จัดทำรายงานรายเดือนสำหรับผู้บริหาร; ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารกับความคืบหน้าของโครงการและความมั่นใจในคุณภาพของการทำงาน
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอโครงการใหม่และงบประมาณไปยังผู้บริหาร
• มีส่วนร่วมในการประชุมพนักงานรายเดือนและรายปี

เรากำลังมองหาบุคคล:

• มีความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก และครอบครัวของพวกเขา
• มีสัญชาติไทย
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ของการทำงานที่มีบทบาทที่คล้ายกัน
• มีใบอนุญาตขับขี่รถ
• มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านไอที (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
• มีความชอบที่ทำงานกับเด็กและชอบในการเดินทาง
• มีประสบการณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมทักษะชีวิตการทำงานชุมชนและในการจัดการงบประมาณโปรแกร

เงินเดือนเจรจาต่อรอง พิจารณาสำหรับประสบการณ์

หากคุณต้องการสมัครงานตำแหน่งนี้ กรุณาส่งประวัติส่วนตัวของคุณที่มีชื่อและรายละเอียดการติดต่อของทั้งสองอ้างอิงและจดหมายไปที่ office@onethousandvillages.org กับหัวข้อเรื่อง: ผู้ประสานงานโครงการ กรุณาสมัครก่อนวันที่ 31 มกราคม 2562 เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกจะได้รับการติดต่อ การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ 2562